Giulan a

  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor

2009 De dl Sport

Stampa

Mituns y geniturs
se incunta a fa sport


In domënia ai 27 de setëmber el gnü metü a ji dal'Uniun Sport Amatorial La Ila l' „De dl Sport“ pur i mituns dla scolina, scola elemtara y pur i geniturs da La Ila.
Da mesa les ünesc danmisdè se à incuntè i mituns, acumpagnà dai geniturs, tl ciamp dl sport. L' bel tëmp y na temperatüra cialdina à fat da curnisc ala secunda ediziun dl „De dl Sport“.

Do che i plö pici se à scialdè ite tiran salc tl ciastel de gum y i mituns plö gragn sugan al palon, al metü man les proes de sport. Te en circuit de cinch disciplines à les sis categories de mituns y les dües di geniturs de l' miù. La prüma tlasse elementara à metü man cun la trata dl pëis, la secunda tlassa intratan purva da tra 25 cogures te en ciëst, la terza tlassa se purva cun l' salt in lunch y la cuarta cun la cuinta tlassa meto man cun l'percurs dal auto a pedai. La cuinta proa ê l'saltè i 60 m. Do che dütes les tlasses dla scola elementara ê stades pro vigni staziun, el ste naota i mituns dla scolina y spo i geniturs a se dejö cun les proes. I geniturs se à musuré te cater sporc`; tla trata dl pëis, tl' salt in lunch, tla trata tl cëst y ala fin tla proa plö crüdia,  tl saltè i 400 m.

Do l'gran sforz dles competiziuns el ste da ji a marëna; düc i partezipanc` à pudü se parè la fan cun na liagna y soni arstis. Cun l'magun plëgn an pudü da fa la premiaziun. Deache düc i mituns se à dër purvè ti el gnü de a vignun en pic pest. Sembëgn el ince gnü premié sciöche al toca cun medaies y copes i prüms trëi de vigni categoria. Premiè el ince gnü les families che a fat para cun le pere, la uma y en müt.

En gran giulan ti va ala Cassa Raiffeisen Val Badia, a Walter Stampfer, ai Stüdafüch da La Ila, al Bar dl Sport y al' Asociaziun Turistica da La Ila.
Dejmentiè ne se pon nia di mëmbri dl Uniun Sport La Ila che à daidè a fa garatè chësta manifestaziun: Gusto, Arthur, Elisa, Christian y Devis Dorigo, Christian da Funtanacia y Reinhold. Bel Giulan.

Plazamënc` De dl Sport

Foto De dl Sport